Date statistice pe luna: august, anul: 2010

1. Buget asigurari sociale de stat

Categorii de pensii Numar pensionari Pensia medie neta (RON)
Total pensionari 145,212 657
Pensionari limita de varsta, din care: 87,506 790
cu vechime completa
47,673 944
cu vechime incompleta 39,833 606
Pensii anticipate 146 945
Pensii anticipate partiale 1,885 655
Pensii invaliditate, din care :
35,153 517
gr. I 1,588 514
gr. II
25,871 527
gr. III 7,694 486
Pensii urmas 20,465 330
Ajutoare sociale 57 194
I.O.V.R 448 230

2. Bugetul de stat

Categorii de pensii Numar pensionari Pensia medie neta
Pensii agricultori, din care:
29,508 308
cu vechime completa 10,164 379
cu vechime incompleta 16,540 292
de invaliditate 557 199
de urmas 2,247 133
b) Indemnizatii acordate in baza legilor speciale
Legea - categorii de beneficiari Numar beneficiari Indemnizatii medii nete
Legea nr. 44/1994 - veterani , vaduve de razboi 11,295 156
Legea nr. 341/2004 - revolutionari 68 2138
Legea nr. 118/1990- deportati, detinuti politici 1,929 373
Legea nr. 189/2000- persecutati din motive etnice 3,421 195
Legea nr. 309/2002- detasamente de munca 7,493 49
Created by Helios Design Helios Design