Ministerul Muncii

și Justiției Sociale
 

Prevederile pentru anul 2017 stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale nr. 7/2017

21.02.2017

Avand in vedere aplicarea incepand cu 20 februarie 2017 a prevederilor,:

- Legii nr.7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017,

- Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

- Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

aducem la cunostinta beneficiarilor de pensie, angajatorilor si persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare sociala urmatoarele:

 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2017 valoarea punctului de pensie este de 917,5 lei.

 

In anul 2017 indicele de corectie prevazut la art.170 din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,14 pana la data de 30 iunie 2017 si de 1,05 incepand cu data de 01 iulie 2017

 

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.

 

Pentru anul 2017 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:

-  pentru conditii normale de munca : 26,3%

-  pentru conditii deosebite de munca : 31,3%

-  pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca: 36,3%.

 

Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.

 

Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala pentru anul 2017 este de 1.096 lei, iar nivelul maxim de 15.655 lei.

 

Cuantumul ajutorului de deces pentru anul 2017 se stabileste astfel:

a)     in cazul decesului asiguratului sau pensionarului : 3.131 lei;

b)    in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului : 1.566 lei.

 

Created by Helios Design Helios Design