Anunt privind bilete de tratament

12.06.2020

 

COMUNICAT

REFERITOR LA BILETELE DE TRATAMENT BALNEAR ASIGURATE

PRIN CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

 

 

Casa Naţională de Pensii Publice se pregătește pentru reluarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, în condiţii de siguranţă medicală impuse de prevenirea răspândirii COVID – 19.

Persoanele interesate pot depune cererile la Casa Judeteana de Pensii Suceava. Pentru evitarea aglomeraţiei la sediul casei de pensii recomandăm transmiterea cererilor prin poștă sau prin e-mail: bilete@cjpsv.ro

        De reținut:

1.    La depunerea cererii pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu mai este obligat să depună copia actului de identitate și talonul de pensie.

2.    Prima serie de tratament disponibilă și unităţile care vor asigura serviciile aferente vor fi anunţate în timp util, prin postarea pe portalul Casei de Pensii Suceava.

3.    Modelul de cerere poate fi descărcat aici.

 

 

Constantin Boliacu

director executiv                                                                      

Created by Helios Design Helios Design