Pentru încadrarea angajatorilor în termenele legale în vederea recuperării de la Casa Judeţeană de Pensii Suceava a sumelor reprezentând indemnizaţii plătite din fonduri proprii pentru concediile medicale ale salariaţilor urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

18.04.2018

 

 

 

 

Pentru încadrarea angajatorilor în termenele legale în vederea recuperării de la Casa Judeţeană de Pensii Suceava a sumelor reprezentând indemnizaţii plătite din fonduri proprii pentru concediile medicale ale salariaţilor urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale , facem următoarele precizări :

 

 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 346/2002 republicată , privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale , modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale , precum şi ultimele reglementări interne în materie ,

 

*    Recuperarea de la Casa Judeţeană de Pensii Suceavaa indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă datorate unui accident de muncă sau unei boli profesionale, se poate realiza în termen de 90 de zile de la data confirmării caracterului de muncă al accidentului sau bolii , pentru certificatul de concediu iniţial , depus la casa teritorială de pensii ;

 

*    Data confirmării caracterului de muncă al accidentului reprezintă data avizării dosarului de cercetare de către Inspectoratul Teritorial de Muncă / Inspecţia Muncii , după caz ;

 

*    Data confimării caracterului profesional al bolii reprezintă data declarării bolii profesionale , conform fişei BP2 , întocmită de către Direcţia de Sănătate Publică ;

 

*    Pentru certificatele de concediu medical în continuare , termenul de 90 de zile curge de la data emiterii certificatului de concediu medical în continuare ;

 

*    Pentru certificatele de concediu medical acordate cu întrerupere între ele , termenul de 90 de zile curge de la data emiterii certificatului medical .

 

 

 

 

 

 

Created by Helios Design Helios Design