LEGE nr. 221 din 27 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT; PARLAMENTUL ROMANIEI Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018 Data intrarii in vigoare 02-08-2018

09.08.2018

LEGE nr. 221 din 27 iulie 2018

pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT

·  PARLAMENTUL ROMANIEI

Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 30 iulie 2018

Data intrarii in vigoare 02-08-2018

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul I

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 55 litera b), tabelul nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:Tabelul nr. 2

Stagiul de cotizare realizat in grupa I de munca si conditii speciale

(ani impliniti)

Reducerea varstei standard de pensionare cu:

Ani

Luni

2

1

-

3

1

6

4

2

-

5

2

6

6

3

-

7

3

6

8

4

-

9

4

6

10

5

-

11

5

6

12

6

-

13

6

6

14

7

-

15

7

6

16

8

-

17

8

6

18

9

-

19

9

6

20

10

-

21

10

6

22

11

-

23

11

6

24 de ani si peste

12

-

2.Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 56

(1)Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin:

a)20 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) pentru care reducerea varstei standard de pensionare este de 20 de ani;

b)20 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. f) pentru care reducerea varstei standard de pensionare este de 15 ani;

c)25 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. d) si e) pentru care reducerea varstei standard de pensionare este de 13 ani.

(2)Varsta standard de pensionare redusa potrivit prevederilor alin. (1) nu poate fi mai mica decat:

a)45 de ani, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) lit. a);

b)50 de ani, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), cu exceptia balerinilor si acrobatilor, pentru care varsta de pensionare nu poate fi mai mica de 40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati;

c)50 de ani pentru femei si 52 de ani pentru barbati, in cazul persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c).

(3)Stagiul complet de cotizare este de:

a)20 de ani pentru persoanele care au realizat cel putin 20 de ani in locuri de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a);

b)25 de ani pentru persoanele care au realizat cel putin 20 de ani in locuri de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. f);

c)25 de ani pentru persoanele care au realizat cel putin 25 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. d) si e).

3.Dupa articolul 169^1 se introduce un nou articol, articolul 169^2, cu urmatorul cuprins:

Articolul 169^2

(1)Pensionarii sistemului public de pensii carora li s-au aplicat prevederile art. 169^1 beneficiaza de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute in vedere, potrivit legii sau a unor hotarari judecatoresti, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflate in plata sau, dupa caz, cuvenite la data de 31 decembrie 2015.

(2)In situatia in care, in urma aplicarii prevederilor alin. (1), rezulta un punctaj mediu anual mai mic decat punctajul mediu anual aflat in plata, se mentine punctajul mediu anual si cuantumul aferent aflat in plata sau cuvenit la data recalcularii.

(3)Recalcularea prevazuta la alin. (1) se efectueaza din oficiu, in termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018.

(4)Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018.

Articolul II

(1)De prevederile art. 56 alin. (3) lit. b) si c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza, din oficiu, si persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 si data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2)Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art.75si ale art.76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata

.

 

 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

 FLORIN IORDACHE

 PRESEDINTELE SENATULUI

 CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 27 iulie 2018.

Nr. 221.

-----

Created by Helios Design Helios Design