startstiriharta site
 
despre noi >> misiune

Misiunea Casei Județene de Pensii Suceava

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se exercită prin sistemul public
de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Principiile aflate la baza organizării și funcționării sistemului public sunt:

principiul unicității, potrivit căruia statul organizează și garantează sistemul public bazat pe aceleași norme de drept;
principiul egalității, care asigură tuturor participanților la sistemul public, contribuabili și beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege;
principiul solidarității sociale, conform căruia participanții la sistemul public își asumă reciproc obligații și beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
principiul obligativității, potrivit căruia persoanele fizice și juridice au, conform legii, obligația de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligațiilor;
principiul contributivității, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite;
principiul repartiției, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligațiilor ce revin sistemului public, conform legii;
principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public, conform legii.


Instituții implicate în gestionarea sistemului:

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI (MMSSF)
instituția de specialitate a administrației publice centrale care aplică strategia și politica Guvernului în domeniul muncii, protecției și solidarității sociale.
La nivel teritorial este reprezentat de direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială.

CASA NAȚIONALĂ DE PENSII ȘI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNPAS)
instituția administrației publice centrale care administrează și gestionează, la nivel național, sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în vederea aplicării politicilor și programelor în domeniu ale MMSSF.
La nivel teritorial este reprezentată de casele teritoriale de pensii.

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SUCEAVA
este organizată și funcționează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea statutului CNPAS, cu modificările și completările ulterioare.


Casa județeană de pensii:

administrează și gestionează la nivel teritorial sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislației din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale de stat;
îndrumă persoanele fizice și juridice cărora le revin drepturi și obligații în cadrul sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.