Va comunicam faptul ca activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear este suspendata pe toata perioada starii de urgenta.

Data reluarii activitatii de acordare de bilete va fi comunicata ulterior.

Bilete care au fost eliberate vor fi anulate, urmand ca beneficiarii sa solicite restituirea integrala a contributiei.

Beneficiarii biletelor vor putea beneficia de un nou bilet de tratament in anul curent daca vor depune o noua cerere si vor solicita o alta perioada.

Noile cereri pentru acordarea biletelor de tratament balnear se vor putea depune pe mail sau prin posta.

 

 

CRITERII
în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear pensionarilor si asiguraţilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau beneficiarilor unor legi speciale

 

A. Cererile se completează numai pe formularul tip  (apasa aici) .

Dupa ce formularul este descarcat, completat si semnat se transmite, impreuna cu o copie a actului de identitate, prin :

a.    poştă : str. Ilie Ilaşcu, f.n. Suceava

b.    fax: 0230/210740

c.    e-mail  : bilete@cjpsv.ro   ( cererea si actul de identitate scanate)

         sau

d.   se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava,

 

cu cel putin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicita bilet. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei statiuni.

 

B. Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2020

 

C. Repartitia biletelor - anul 2020

           

Beneficiarii de bilete de tratament balnear, la prezentarea in statiune,  trebuie sa aiba asupra lor CARDUL DE SANATATE activat la medicul de familie si sa cunoasca CODUL PIN.

In caz contrar nu se poate beneficia de tratament in statiune.

                                                                                                 

            

Seria Cereri depuse Cereri aprobate

Postat

seria 1 - 17-20.02.2020 - seria 1 repartitie 11.02.2020
seria 2 - 04-07.03.2020 cereri seria 2 aprobate seria 2 19.02.2020
seria 3 - 20-23.03.2020 cereri seria 3 aprobate seria 3 05.03.2020

 

Created by Helios Design Helios Design