Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Evaluarea pensiilor in vederea recalcularii

 

În vederea aplicarii Hotarârii de guvern nr. 1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare, în vederea recalcularii în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000, a pensiilor din sistemul public stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 01 aprilie 2001,va facem cunoscut urmatoarea nota referitoare la sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 01 aprilie 2001 si care sunt utilizate la determinarea punctajelor medii anuale.

Consideram ca acest material va constitui un ghid util atât pentru angajatori cât si pentru pensionari în procesul de evaluare a pensiilor în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1550/2004.

În situatia în care unii angajatori vor mentiona în adeverinte si alte sporuri care nu se regasesc în nota anexata, valorificarea acestora, în cadrul procesului de evaluare, de catre casa teritoriala de pensii, pentru stabilirea punctajului mediu anual, se va face numai daca în adeverintele eliberate este invocat temeiul legal în baza caruia respectivele sporuri au fost acordate.