ANUNȚ

REFERITOR LA MĂSURILE DE SIGURANȚĂ MEDICALĂ ÎN INSTITUȚIILE

CARE GESTIONEAZĂ SISTEMUL PUBLIC DE PENSII

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Judeteana de Pensii Suceava anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul din Suceava cât și la sediul Punctelor de lucru Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

În acest scop, vor fi popularizate datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale instituției și va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță.

telefon centrala

0230.210743

0230.210753

telefon privind pensii

0731491581

0749864369

telefon privind evidenta stagii de cotizare

 

0750747496
telefon privind bilete de tratament balnear 0775137330
fax 0230.210740
e-mail pensii.suceava@gmail.com

                             

Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii:

-   solicitarea ajutoarelor de deces;

-    alte situații excepționale, urgente.

 Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale:

- păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției;

- asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale caselor teritoriale de pensii.

Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Conducerea CJP Suceava

Created by Helios Design Helios Design