Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

ANUNT privind valorificarea adeverintelor cu venituri/sporuri nepermanente realizate inainte de 01.04.2001 si nevalorificate conform legislatiei anterioare

26.03.2024

ANUNT

Legea nr.360/2023, care va intra in vigoare la data de 01 septembrie 2024, prevede că în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare, pensiile stabilite conform legislației anterioare și care au fost recalculate prin noua formulă prevăzută de noua lege vor fi recalculate din oficiu, prin valorificarea din adeverințele prezentate de beneficiari a veniturilor/sporurilor nepermanente sau a veniturilor lunare brute, realizate anterior datei de 01.04.2001 care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiilor asupra cărora s-a datorat contribuția de asigurări sociale de stat.

Sunt avute în vedere:

-adeverințe eliberate conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr.487/2021 privind efectuarea operațiunilor de evaluare a pensiilor până la data de 01.09.2023, intrat în vigoare la data de 18.06.2021;

 

-adeverințe emise anterior Ordinului nr.487/2021, cu condiția să îndeplinească condițiile de valabilitate și legalitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul prevăzut în anexa la Ordin dar care trebuie să aibă mențiunea că asupra veniturilor respective s-a datorat contribuția de asigurări sociale de stat.

 

Potrivit Legii nr.360/2023, drepturile astfel recalculate se acordă de la data de 01.09.2024.

Conform prevederilor Legii nr.360/2023, cererile de valorificare a sporurilor/veniturilor nepermanente, venituri lunare brute depuse după intrarea în vigoare a legii (01.09.2024), vor fi însoțite de adeverințe eliberate conform Anexei 6 la lege, iar drepturile de pensie vor fi recalculate și acordate cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

Constantin Boliacu

Director executiv CJP Suceava