Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

7. Cereri / Formulare tipizate si programe

 

 


Cereri tip - acordare drepturi

Cerere pentru acordarea pensiei de limită de varstă, anticipata, anticipata partiala
Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate
Cerere pentru acordarea pensiei de urmaş

Cerere pentru recalcularea pensiei

Cerere pentru acordarea pensiei de serviciu personalul aeronautic civil navigant
Cerere pentru acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic si consular
Cerere pentru acordarea pensiei de serviciu personalului auxiliar din instante
Cerere pentru acordarea pensiei de serviciu functionarului public parlamentar
Cerere pentru acordarea indemnizatiei membrilor ai uniunilor de creatori

Cerere pentru adaugare venituri brute in realizarea procedurii de evaluare
Cerere pentru acordarea ajutorului lunar in temeiul Legii 578/2004
Declaratie pentru acordarea ajutorului lunar in temeiul Legii 578/2004

Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de Legea 189/2000

Cerere pentru acordarea indemnizatiei prevazute de Legea 309/2002

Declaratie pentru Ordin 2272 personal cu handicap
 

Cerere pentru stabilirea calitatii de beneficiar al O.U.G. nr.105/1999 si a Legii 154/2021 - urmas-copil

Declaratie pe propria raspundere O.U.G. 105/1999 - titular

Declaratie pe propria raspundere O.U.G. 105/1999 si a Legii 154/2021 - urmas copil

Declaratie pe propria raspundere O.U.G. 105/1999 - sot supravietuitor

Legea 360/2023

Adeverinta angajator Legea 360/2023 art. 46, alin. 2

Declaratie pe propria raspundere  continui / nu continui activitatea cf. Legea 360/2023 art. 46, alin. 2

 


 

Cereri tip - plăţi

Cerere pentru schimbare domiciliu
Cerere pentru sistarea plăţii in cont curent personal
Cerere pentru transferul dosarului de pensie in alt judeţ
Cerere pentru plata pensiei in regim de urgenţă
Cerere pentru plata sumelor rămase neincasate de către pensionarul decedat
Cerere pentru plata ajutorului de deces
Cerere pentru
reordonantarea sumelor neincasate

 


 

 

Cereri tip - pensii de serviciu si indemnizatii reglementate de legi cu caracter special

Cerere pentru stabilire a pensiei de invaliditate- Legea 303/2004
Cerere pentru stabilire a pensiei Legea 35/1997
Cerere pentru stabilire/recalculare a pensiei Legea 303/2004
Cerere pentru stabilire/recalcalculare a pensiei Legea 47/1992
Cerere pentru indemnizatie  Legea 309/2002 titular si urmas
Cerere pentru indemnizatie Legea 109/2005
Cerere pentru
indemnizatie O.G. 105/1999 titular si urmas

 


 

 

Declaraţii

Cerere eliberare Notificare a calitatii de neasigurat in sistemul de securitate sociala din Romania

Cerere eliberare adeverinta stagiu de cotizare

Cerere reziliere contract de asigurare

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către BASS

Anexa nr. 1.1 lista nominala a asiguratilor si obligatiile de plata ale acestora.
Anexa nr. 1.2 recapitulatia obligatiilor totale de plata catre BASS.
Anexa nr. 1.3 debitele existente la data de 31.03.2001.
Anexa nr. 1.4 modalitatile de transmitere  a Declaratiei nominale. - valabila de la 01.09.2008

Download programe BASS

Programe CAS angajatori - SetupAnx_10.03 - versiune valabila de la 10 septembrie 2010 - postat 10.09.2010
Programe verificare fisiere CAS - veranexe - versiune valabila de la 10 septembrie 2010
Instructiuni completare machete CAS

NOTA privind reglementari referitoare la asigurari sociale si pensii, in vigoare de la data de 1 ianuarie 2007Contract de asigurări sociale
Declaraţie de asigurări sociale
Comunicare de modificare a declaraţiei de asigurare
Act adiţional la contractul de asigurare
Solicitare de incetare a declaraţiei de asigurare