Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Petitii

Extras din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

ART. 7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.
ART. 8
(1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.

ART. 9
In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
ART. 10
(1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmând sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.
(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facându-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.

ACORD: Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1 și art. 7 din Regulamentul nr. 679 din 26 aprilie 2016, emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, îmi dau în mod expres consimțământul pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal conținute de petiția transmisa prin e-mail pe adresa Casei Judetene de Pensii Suceava - pensii.suceava@gmail.com

 

Coordonatele de contact ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public
 
  Savu Iuliana - consilier superior
   
telefon: 0230 - 210753 int. 115
   
fax: 0230 - 210740
   
e-mail:iuliana.savu@cnpp.ro
     
Coordonatele de contact ale persoanei responsabile in relatia cu presa
     
  Ciot Loredana - consilier juridic superior
    telefon: 0230 - 210753 int. 115
    fax: 0230 - 210740
    e-mail:loredana.ciot@cnpp.ro