Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Depunere documente si cereri on-line

 

Utilizand aceasta sectiune aveti posibilitatea de a interactiona online cu Casa Judeteana de Pensii Suceava

in vederea acordarii drepturilor pe care aceasta le stabileste si plateste.

Inainte de a accesa comunicarea electronica va rugam sa cititi: Procedura privind utilizarea comunicarii electronice

Extras din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

ART. 7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.
ART. 8
(1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.

ART. 9
In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
ART. 10
(1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmând sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.
(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facându-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.

ACORD: Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1 și art. 7 din Regulamentul nr. 679 din 26 aprilie 2016, emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, îmi dau în mod expres consimțământul pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal conținute de petiția transmisa prin e-mail pe adresa Casei Judetene de Pensii Suceava.

Recomandare:

Pe orice cerere adresata Casei Judetene de Pensii va rugam sa precizati si un numar de telefon unde sa puteti fi apelat in caz de anumite lamuriri.

 

1. Comunicarea prin posta electronica (e-mail)

pentru fiecare operatie din prestatiile de mai jos beneficiarul va parcurge pasii descrisi mai jos:

- descarca formularul (cererea) necesar fiecarii prestatii

- completeaza formularele

- semneaza olograf formularele

- transmite formularele si actele necesare prestatiei ( adeverinte, facturi, acte doveditoare pentru acea prestatie, acte de stare civila, acte de deces, etc.) catre institutia noastra la adresa de e-mail specificata in format: .JPEG, .JPG, .PNG, .XML, .CMS sau .PDF ( va rugam sa trasmiteti numai la adresa de e-mail specificata pentru prestatia respectiva, nu la toate adresele de e-mail; deasemenea va rugam sa verificati fisierele inainte de a le trimite astfel incat datele sa fie clare.)

- transmite in acelasi e-mail si pe cerere numarul de telefon la care poate fi contactat

- documentele transmise prin e-mail sunt descarcate, listate si transmise catre compartimentele de specialitate functie de natura cererii unde vor fi prelucrate in termenul legal de solutionare a cererilor.

Tipul de prestatie care poate fi solicitata prin intermediul postei electronice

Formulare necesare Adresa e-mail
recalculare pensie cerere recalculare         stabiliri.pensiisuceava@gmail .com                   
schimbare nume cerere schimbare nume
schimbare adresă/modalitate de plată cerere schimbare adresa/modalitate plata plati.pensiisuceava@gmail.com
ajutor de deces

cerere ajutor deces titular/membru de familie

declaratie membru de familie

drepturi cuvenite și neîncasate cerere drepturi neincasate
suspendare/reluare plată drepturi cerere reluare plata
transfer al drepturilor de la o casă teritorială de pensii la alta cerere transfer
 
transmitere buletin de calcul al pensiei și datele care au stat la baza stabilirii pensiei cerere buletin calcul

iuliana.savu@cnpp.ro

marian.socoliuc@cnpp.ro

bilete de tratament balnear cerere tratament balnear bilete@cjpsv.ro
despăgubiri în caz de deces cerere despagubiri in caz de deces ambp.pensiisuceava@gmail.com
 
indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă

anexa 1

anexa 2

anexa 3

rambursarea cheltuielilor ocazionate de achizitionarea aparatelor acustice anexa 10
rambursarea cheltuielilor ocazionate de confectionarea ochelarilor anexa 10
rambursarea cheltuielilor ocazionate de confectionarea protezelor oculare anexa 10
rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul de urgenta anexa 10
rambursarea cheltuielilor ocazionate de transportul necesar pentru repatriere anexa 10
acordarea de prestatii in natura in baza documentului portabil DA1/formularului E123 formular DA1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comunicarea prin intermediul serviciilor electronice oferite de Portalul CNPP

 

Pentru a comunica prin serviciul electronic oferita de Portalul CNPP: apasati aici