Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Date statistice

                                                                                                                                        

 anul 2010  anul 2011  anul 2012
 anul 2013  anul 2014  anul 2015
 anul 2016  anul 2017  anul 2018
 anul 2019  anul 2020 anul 2021
anul 2022 anul 2023 anul 2024