Ministerul Muncii

și Justiției Sociale
 

3.1. Regulament organizare s?i functionare

 

3.1. Regulamentul de organizare si functionare cu precizarea atribuţiilor departamentelor ( detalii ).

 

3.2. Codul de conduita al personalului angajat la Casa Judeteana de Pensii SUCEAVA ( detalii ).

 

 

Created by Helios Design Helios Design