Organizare concurs pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - evaluarea in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public de pensii

16.09.2021

 

Liste privind punctajul final pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - postat 16.09.2021, orele 16:30

.                                  CONSILIER DEBUTANT                                               REFERENT DEBUTANT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raspuns contestatie la a treia etapa - proba INTERVIU - pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - postat 16.09.2021, orele 15:30

14.09.2021

Lista privind punctajul obtinut la proba INTERVIU pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - postat 14.09.2021 orele 16:00

08.09.2021

Grafic pe zile si ore privind repartizarea candidatilor la proba interviu pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - postat 08.09.2021, orele 14:00

Raspuns contestatie la a doua etapa - proba scrisa - pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - postat 08.09.2021, orele 13:30

07.09.2021

Lista privind punctajul obtinut la proba scrisa pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - postat 07.09.2021 orele 12:00

 

06.09.2021

Consilier debutant Referent debutant
Subiecte - varianta 2 Barem Subiecte - varianta1 Barem

 

 

03.09.2021

                       Repartizarea pe sali a candidatilor pentru sustinerea probei scrise-pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - postat 03.09.2021

                              SALA 106             SALA 107               SALA  201              SALA 202             SALA 203

 

Raspuns contestatie la prima etapa - verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor - pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - postat 03.09.2021, orele 12:00

01.09.2021

Selectia dosarelor pentru ocuparea posturilor de executie pe perioada determinata septembrie.2021-31.12.2022 - evaluarea in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public de pensii - postat 01.09.2021, orele 16:30

26.08.2021

Anunt organizare concurs

http://www.cjpsv.ro//download/anunturi/2021/anunt26082021.pdf

Fisele posturilor

http://www.cjpsv.ro//download/anunturi/2021/fisa26082021.pdf

Formulare necesare inscrierii la concurs

http://www.cjpsv.ro//download/anunturi/2021/form26082021.pdf

 

BIBLIOGRAFIA pentru ocuparea posturilor suplimentare, aprobate prin OUG nr.90 din 23 august 2021  privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice:

 

1.     Hotărârea Guvernului nr.118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice, cu modificările și completările ulterioare;

2.     Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.     Hotărârea Guvernului nr.257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

4.     Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

5.     Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (r2);

6.     Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii republicat, cu modificările și completările ulterioare;

7.     Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8.     Legea nr.544/2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

9.     Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor).