In atentia studentilor beneficiari de pensie de urmas - depunere DECLARATIE an scolar 2021-2022

31.08.2021

           ANUNŢ

           REFERITOR LA TRANSMITEREA DECLARATIILOR SI A ADEVERINŢELOR CARE ATESTĂ CONTINUAREA STUDIILOR PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022

 

După cum este cunoscut, potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor.

Sunt avuţi în vedere copiii urmaşi care au depăşit vârsta de 16 ani.

Declaratia pe propria raspundere prin care se face dovada continuarii studiilor se poate transmite Casei Judetene de Pensii Suceava fie prin mijloace electronice ( adresa de e-mail: pensii.suceava@gmail.com) sau prin oficiul postal sau se depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava pana la data de 23 septembrie 2021 ( data ultima de primire) si ulterior depunerea la sediul Casei Judetene de Pensii a adeverintei, in original, pana la data de 15 octombrie 2021.

Model declaratie 2021-2022

Constantin Boliacu

director executiv