Informare privind inregistrarea de deschidere a drepturilor de pensie

18.03.2020

 

Recomandare:

Pe orice cerere adresa Casei Judetene de Pensii va rugam sa precizati si un numar de telefon unde sa puteti fi apelat in caz de anumite lamuriri.

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Judeteana de Pensii Suceava anunță că începând cu data de 18.03.2020, pe toată durata decretării stării de urgență, se vor lua următoarele măsuri:

1. Operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza exclusiv telefonic sau pe e-mail:

 

Telefon 0230/210740 interior 112
0759429291
e-mail pensii.suceava@gmail.com

 

 

Aceasta procedura este necesara in vederea evitarii expunerii acestui segment de populatie si pentru a-i asigura ca nu isi pierd drepturile de pensie cuvenite.

Ulterior, persoanele vor fi anuntate telefonic / e-mail pentru a se prezenta cu documentatia in original ( cartea de munca, adeverintele privind sporurile permanente si conditiile superioare de munca si alte documente prevazute de normele de aplicare a legii) si in copie ( actele de stare civila, cartea de munca, ect.), necesare stabilirii drepturilor de pensie, documentatie care va fi depusa in plic sigilat la sediul caselor de pensie din raza de domiciliu.

 

 

2. În situația copiilor urmași care împlinesc vârsta de 16 și care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor școlare,  plata pensiei de urmaș se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverința doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile, de la data expirării stării de urgență

 

 

Conditii ce trebuie sa indeplineasca cererile trimise prin e-mail:

Extras din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (cereri, intrebari, petitii, etc.)

ART. 7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.
ART. 8
(1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.

ART. 9
In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
ART. 10
(1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmând sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.
(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facându-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.

ACORD: Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1 și art. 7 din Regulamentul nr. 679 din 26 aprilie 2016, emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, îmi dau în mod expres consimțământul pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal conținute de petiția transmisa prin e-mail pe adresa Casei Judetene de Pensii Suceava.

 

Recomandare:  indicati un numar de telefon unde puteti fi contactat in caz de cerinte suplimentare.

Nu trimiteti aceeasi cerere pe ambele adrese de e-mail. Este suficient numai pe o singura adresa de e-mail.

 

Director executiv,

Constantin Boliacu

 

Created by Helios Design Helios Design