Anunt referitor la activitatea cabinetelor de expertiza medicala

25.03.2020

ANUNȚ

REFERITOR LA ACTIVITATEA CABINETELOR DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Judeteana de Pensii Suceava anunță noi măsuri referitoare la:

I. Pensiile de invaliditate – cazuri noi.

1. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată (apasati aici pentru cerere), împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la Casa Judeteana de Pensii Suceava sau prin intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice). Va rugam sa precizati un numar de telefon unde sa puteti fi contactati.

2. Ulterior, Casa Judeteana de Pensii Suceava va comunica solicitantului numărul de înregistrare a cererii, prin telefon.

3. Cererea și documentele medicale prevăzute la punctul 1 vor fi transmise de catre Casa Judeteana de Pensii Suceava în maxim 3 zile la cabinetele de expertiză medicală, conform arondării teritoriale.

4. Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.

5.  Cele două decizii medicale, care trebuiesc înmânate solicitantului, vor fi trimise prin poștă cu confirmare de primire.

Procedura va fi publicată pe site-ul Casei Judetene de Pensii Suceava și va fi utilizată pe perioada instituirii stării de urgență.

II. Pensile de invaliditate – revizuiri

Reamintim, în acest context, modificările deja anunțate, respectiv faptul că pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită ca stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată.

III. Certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, acordate în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.“

 

Director executiv,

Constantin Boliacu

Created by Helios Design Helios Design