Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Anunt privind acordarea ajutorului de deces

01.04.2020

Recomandare:

Pe orice cerere adresa Casei Judetene de Pensii va rugam sa precizati si un numar de telefon unde sa puteti fi apelat in caz de anumite lamuriri.

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

Extras

Art. XIX. -

(1) Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poștale, fie în format electronic:

a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11- apasa aici la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;

b) copia certificatului de deces si certificatul de deces in original trimis prin serviciul postal; ( certificatul de deces in original va fi returnat la adresa de domiciliu a solicitantului)

c) copia actului de identitate al solicitantului;

d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;

e) copia dovezii / declarației pe propria răspundere - apasa aici că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;

f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;

g) copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii.

(2) Prevederile alin. (1) încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

Documentele vor fi trimise:

- prin serviciul postal pe adresa: Casa Judeteana de Pensii Suceava, str. Ilie Ilascu, f.n., cod postal:720208

- se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava

sau

- electronic, prin e-mail la adresa: pensii.suceava@gmail.com

 

Plata ajutorului de deces se va face numai prin mandat postal ( la adresa din actul de identitate ) sau prin ordin de plata in contul bancar indicat prin extras de cont formulat tip bancar.

Informatii la telefon: 0230210740 interior 123

 

Director executiv,

Constantin Boliacu