Modificari legislative intrate in vigoare incepand cu 01.01.2018

30.01.2018

In conformitate cu prevederile art. 138 din Legea 227 / 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 01.01.2018 cota de contributie de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale este de 25%.

Conform art. 42 alin.(1) din Legea nr. 411 / 2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr. 227 / 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale este inclusa si cota de contributie aferenta fondurilor de pensii adminitrate privat in procent de 3,75%.

In conformitate cu prevederile art.36 din Legea 262 / 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala este de 1.457 lei, reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Nivelul minim al venitului lunar asigurat de 1.457 lei se aplica incepand cu data de 06.01.2018, data intrarii in vigoare a Legii nr. 3 / 2018.

Modelul contractului de asigurare sociala este cel aprobat prin Ordinul 489 / 26.01.2018.

 

Serviciul Evidenta Contribuabili

Created by Helios Design Helios Design