Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Noutăţi legislative introduse prin O.U.G. nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene precum si modificarea si completarea unor acte normative

14.12.2022

Casa  Judeţeană  de  Pensii  Suceava

 

 

 

 

Noutăţi legislative introduse prin O.U.G. nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare,

prorogarea unor termene precum si modificarea si completarea unor acte normative

 

I. Valoarea punctului de pensie:

 - 1.785 lei - de la 01 ianuarie 2023

II. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:

- 1.125 lei - de la  01 ianuarie 2023

III. Indemnizaţia pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de:

- 1.428 lei - de la 01 ianuarie 2023

IV. Indicele de corecţie pentru anul 2023 este de 1,41.

V. Referitor la drepturile prevazute de legile cu caracter special:

   - in anul 2023 se mentin in plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2022 astfel:

        - indemnizatiile prevazute de Decretul-Lege nr. 118/1990

       - drepturile prevazute de Legea nr. 44/1994

       - drepturile prevazute de Legea 44/1994

       - drepturile prevazute de Legea nr. 49/1999

       - indemnizatiile prevazute de OUG nr. 105/1999

       - indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002

       - indemnizatiile prevazute de Legea nr. 109/2005

       - indemnizatiile prevazute de Legea nr. 341/2004

       - ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor , acordat in temeiul Legii nr. 578/2004

VI. Referitor la aplicarea O.G. nr. 105/199, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 -" Incepand cu data de 01 ianuarie 2024, drepturile stabilite pentru copii persoanelor care s-au aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) si g) precum si pentru copii prevazuti la art. 31 alin. (1) din O.G. 105/1999 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", in consecinta, atat drepturile deja stabilite prin hotarari emise in cursul anului 2021, respectiv in anul 2022, cat si drepturile ce urmeaza a se stabili prin hotarari ce vor fi emise in anul 2023 se vor acorda si se vor plati incepand cu data de 01 ianuarie 2024

VII. Referitor la actualizarea pensiilor de serviciu:

 - in anul 2023 pensiile de serviciu stabilite in conditiile legii pentru urmatoarele legi NU SE VOR ACTUALIZA CU RATA MEDIE ANUALA A INFLATIEI:

           - pensii de serviciu stabilite in baza Legii nr. 223/2007

           - pensii de serviciu stabilite in baza Legii nr. 567/2004

           - pensii de serviciu stabilite in baza Legii nr. 7/2006

           - pensii de serviciu stabilite in baza Legii nr. 216/2015

           - pensii de serviciu stabilite in baza Legii nr. 94/1992

           - pensii de serviciu stabilite in baza Legii nr. 56/2020

VIII. Referitor la majorarea indemnizatiilor prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 49/1991, cu modificarile si complatarile ulterioare:

   - incapand cu data de 01 ianuarie 2023, invalizilor de razboi, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi li se acorda o indemnizatie dupa cum urmeaza:

          a) invalizilor de razboi:

            - 1.950 de lei, pentru marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate;

            - 1.300 de lei, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate;

            - 1.170 de lei, pentru cei incadrati in gradul II de invaliditate

          b) veteranilor de razboi:

            - 780 de lei lunar

          c) vaduvelor de razboi, daca nu s-au recasatorit:

            - 780 lei lunar

IX. Pana la data de 01 ianuarie 2024 se mentine suspendarea aplicarii prevederilor Legii nr. 5/2021 privind statutul personalului profesionist operativ din cadrul serviciilor civile care asigura asistenta publica medicala de urgenta.

X. Aplicarea prevederilor art. 34-35 din Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar se suspenda pana la data de 01 ianuarie 2024

XI. Incepand cu data de 01 ianuarie 2023 nu se datoreaza impozit pe venit si nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiilor sociale suma de 200 lei/luna salariatilor care desfasoara activitatea in baza contractului individual de munca in conditiile mentionate in OUG 168/2022 si Legea nr. 227/2015.

XII. In perioada 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 4.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri.

XIII. Referitor la ajutorul financiar in anul 2023:

   Se acorda un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale platite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul in Romania ( persoanele care au locul de sedere / resedinta obisnuita in strainatate nu beneficiaza de ajutor financiar) si ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei astfel:

     - in cuantum de 1.000 de lei, daca nivelul veniturilor lunare este de pana la 1.500 lei, inclusiv;

     - in cuantum de 800 de lei, daca nivelul veniturilor lunare este intre 1.501 lei si 2.000 lei, inclusiv

     - in cuantum de 600 de lei, daca nivelul veniturilor lunare este intre 2.001 lei si 3.000 lei, inclusiv

    Plata ajutorului financiar se va face in 2 transe egale, in lunile ianuarie 2023 si octombrie 2023, astfel:

      - in cuantum de 500 de lei, daca nivelul veniturilor lunare este de pana la 1.500 lei, inclusiv;

      - in cuantum de 400 de lei, daca nivelul veniturilor lunare este intre 1.501 lei si 2.000 lei, inclusiv

      - in cuantum de 300 de lei, daca nivelul veniturilor lunare este intre 2.001 lei si 3.000 lei, inclusiv

  Prin termenul "venituri lunare" se intelege:

     a) venituri din pensii acordate in sistemul public de pensii, platite in luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023

     b) venituri din pensii acordate in sistemele neintegrate sistemului public de pensii, platite in luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023

     c) venituri din drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, cu exceptia indemnizatiilor acordate in baza Legii 341/2004 si a Legii nr. 49/1991

     d) venituri din indemnizatia sociala pentru pensionari acordata in baza O.U.G nr. 6/2009

     e) venituri din salarii si asimilate salariilor, astfel cun sunt definite la art.76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 Precizari:

   - ajutorul financiar prevazut la art. X alin (1) din OUG nr. 168/2022 se acorda numai in situatia in care veniturile lunare cumulate precizate anterior ( lit. a)-e)) realizate de aceeasi persoana sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, 2.000 lei respectiv, 3.000 lei

   - in cazul pensionarilor care beneficiaza de pensie de urmas, ajutorul financiar se acorda fiecarui urmas in parte

   - pensionarilor carora li se platesc in luna ianuarie 2023, respectiv septembrie 2023 venituri aferente unei fractiuni de luna ajutorul financiar se acorda in cuantum integral

  - In cazul in care drepturile de pensie urmau sa fie suspendate / incetate in luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 si ulterior se constata ca au fost acordate necuvenit, atat drepturile de pensie, cat si ajutorul financiar, sumele respective se recupereaza conform prevederilor art. 179 din Legea 263/2010.

   - ajutorul financiar nu este supus executarii silite prin poprire

 

 

Constantin Boliacu

director executiv