Ministerul Muncii
Casa Națională de Pensii Publice

Prevederile pentru anul 2023 stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale nr. 369/2022

30.12.2022

Casa  Judeţeană  de  Pensii  Suceava

 

 

 

 

Noutăţi legislative introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat

pentru anul 2023

 

 

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2023, sunt următoarele:

- 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;

- 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

 - 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

- 21,25% datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

 

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% ş i este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale .

 

II. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

- 6.789 lei -  incepand cu data de 1 ianuarie 2023 ;

 

III. Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale  aferente acestor venituri sunt de:

- 3.000 lei /  750  lei -  începând cu data de 01 ianuarie 2023.

      

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

- 1.785 lei - 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023

 

V. Indicele de corecţie pentru anul 2023 este de 1,41.

 

VI. Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%

 

VII. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

VIII. Cuantumul ajutorului de deces este de:

• 6.789 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 3.395 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

 

IX. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de:

- 1.125 lei - 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023

 

 

X. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate este de:

- 1.428 lei - 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023

 

 

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:

- Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.215/19.12.2022;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- alte prevederi legale aplicabile în anul 2023.