În atenţia angajatorilor care înregistrează accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale

09.03.2018

Având în vedere modificările aduse de O.U.G. nr. 103/2017 ,  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale , cu incidenţă asupra prevederilor Legii nr. 346/2002, actualizată , privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale , ţinând seama de faptul că noile modificări ale Codului fiscal intră în vigoare cu data de 1 ianuarie 2018 , facem următoarele precizări:

 

Indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă datorate unui accident de muncă sau unei boli profesionale ( cod 02,03,04,10 ) se  calculează şi se plătesc de către angajatori şi se recuperează de la casele teritoriale de pensii din judeţul în care îşi are sediul social angajatorul , pe baza actelor justificative , din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat .

 

Recuperarea indemnizaţiilor prevăzute de Legea nr. 346/2002 , actualizată , privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale , se poate realiza în termen de 90 de zile de la data confirmării caracterului de muncă al accidentului sau bolii .

 

Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite de angajatori pentru incapacitatea temporară de muncă a lucrătorilor datorate accidentelor de muncă sau bolilor profesionale , reprezentanţii unităţilor trebuie să depună la sediul Casei Judeţene de Pensii Suceava din mun. Suceava , str. Ilie Ilaşcu f.n. , cam . 10 , Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale , următoarele documente :

 

- Cerere privind solicitarea drepturilor , conform modelului prezentat în anexa 1 ;

- Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii .......... 2018 , prezentat în anexa 2 ;

- Adeverinţă privind câştigul brut lunar - anexa 3 ;

- Exemplarul 2 al certificatului de concediu medical ( exemplarul roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea ) , precum şi cele cu valoare “ 0 “ de recuperat ( CM iniţiale suportate doar de către angajator ) ;

- Copii ale certificatelor de concedii medicale completate cu codurile 02 , 03 , 04 şi 10 care au fost depuse la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava , după caz ( conform cu originalul ) ;

- Copii declaraţia D112 + Anexa 1.1 , Anexa 1.2 + recipisa cu validarea declaraţiei D112 ( conform cu originalul ) - declaraţia aferentă lunii în care se plătesc veniturile / indemnizaţiile ;

- Delegaţie / împuternicire salariat pentru depunere documente ;

- Copie C.I. salariat / delegat .

 

 

Conducerea CJP Suceava

Created by Helios Design Helios Design